بنیاد مطالعات قفقاز 22 مهر 1399 ساعت 12:18 https://www.ccsi.ir//fa/news/23447/کاهش-برداشت-پنبه-تاجیکستان -------------------------------------------------- عنوان : کاهش برداشت پنبه در تاجیکستان -------------------------------------------------- متن : وزارت کشاورزی تاجیکستان از برداشت 238 هزار تن پنبه از مزارع این کشور خبر داد که برابر با 57 درصد از برنامه برداشت این محصول در سال زراعی فعلی است به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه وزارت کشاورزی تاجیکستان، از این میزان 173 هزار تن سهم ولایت ختلان، 63 هزار تن سهم ولایت سغد و نزدیک به سه هزار تن متعلق به کشاورزان نواحی مرکزی تاجیکستان است.  در دوره مشابه سال قبل از مزارع زیر کشت پنبه تاجیکستان 270 هزار تن محصول برداشت شد که برابر با 83 درصد از برنامه دولتی بود.  درمجموع در سال 2019 از 185 هزار هکتار زمین زیر کشت این محصول در تاجیکستان 403 هزار تن پنبه برداشت شد که درمقایسه با سال 2018 ، 34 درصد افزایش نشان می دهد.  به گفته مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان امسال از 186 هزارهکتار زمین زیر کشت پنبه در این کشور برداشت 421 هزار تن محصول برنامه ریزی شده است. پنبه پس از آلومینیوم دومین محصول مهم صادراتی تاجیکستان به حساب می آید که بخش عمده آن به شکل خام صادرمی شود