بنیاد مطالعات قفقاز 18 تير 1399 ساعت 15:45 https://www.ccsi.ir/fa/gallery/22997/1/جلسه-تودیع-دکتر-حسینی-معارفه-آقای-خاشع-مدیرعامل-جدید-بنیاد-مطالعات-قفقاز-روایت-تصویر -------------------------------------------------- عنوان : جلسه تودیع دکتر حسینی و معارفه آقای خاشع مدیرعامل جدید بنیاد مطالعات قفقاز به روایت تصویر -------------------------------------------------- متن :