بنیاد مطالعات قفقاز 11 بهمن 1390 ساعت 16:56 https://www.ccsi.ir/fa/book/3545/انتشار-آخرین-ماهنامه-رایزنی-فرهنگی-ج-ا-ایران-مسکو -------------------------------------------------- عنوان : انتشار آخرین ماهنامه رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در مسکو -------------------------------------------------- متن : فایل متن اصلی ماهنامه را از قسمت ضمینه دانلود نمایید.