بنیاد مطالعات قفقاز 25 مرداد 1399 ساعت 14:34 https://www.ccsi.ir/fa/news/23147/تصویب-قانون-جدید-تابعیت-ترکمنستان -------------------------------------------------- عنوان : تصویب قانون جدید تابعیت در ترکمنستان -------------------------------------------------- متن : مادران در ترکمنستان می توانندتابعیت خود را به فرزندان منتقل کنند. به گزارش رادیو برون مرزی صدای خراسان رضوی به نقل از اکی پرس، آژانس پناهندگان سازمان ملل ، از قانون جدید در ترکمنستان استقبال کرد،در این قانون به والدین اجازه داده شده تا برای کودکان متولد شده خود در این کشور شناسنامه بگیرند. این قانون با هدف پیشگیری از تولد نوزادان بی تابعیت تصویب شد. در15سال گذشته حدود23000 پناهنده و افراد بی تابعیت تابعیت ترکمنستان را دریافت کردند،که از این تعداد حدود 10000 نفرافراد بی تابعیتی بودندکه از زمان الحاق ترکمنستان در سال 2011 به کنوانسیون 1954(قانون اعطای تابعیت به افراد بدون ملیت)ملیت این کشور را پذیرفتند.