بنیاد مطالعات قفقاز 25 فروردين 1390 ساعت 13:08 https://www.ccsi.ir/fa/article/10/جمهوری-آذربایجان-روایت-سیا -------------------------------------------------- فاکت بوک سی آی ای عنوان : جمهوری آذربایجان به روایت سیا ترجمه -------------------------------------------------- متن : مساحت: ۸۶۶۰۰ كيلومتر مربع رتبه جمهوري آذربايجان در جهان: ۱۱۹ مساحت خاكي: ۸۲۶۲۹ كيلومتر مربع مساحت آبي: ۳۹۷۱ كيلومتر مربع طول مرزهاي خاكي:‌۲۰۱۳ كيلومتر مرزها: ۵۶۶ كيلومتر مرز با ارمنستان، ۲۲۱ كيلومتر مرز نخجوان با ارمنستان، ۳۲۲ كيلومتر مرز با گرجستان، ۴۳۲ كيلومتر مرز با ايران، ۱۷۹ كيلومتر مرز نخجوان با ايران، ۲۸۴ كيلومتر مرز با روسيه، ۹ كيلومتر مرز نخجوان با تركيه. مرزهاي دريايي: جمهوري آذربايجان با آبهاي بين‌المللي مرز دريايي ندارد. ساحل آذربايجان با درياي مازندران ۷۱۳ كيلومتر است. آب و هوا: خشك، استپ‌هاي نسبتا كم‌آب عوارض زمين: زمين‌هاي پست، هموار و بزرگ كور – آراز اُواليقي (Kur-Araz Ovaligi) (Kura-Araks Lowland) (ارتفاع بخش اعظم اين جلگه پايين‌تر از سطح درياهاي آزاد است.) كه در سمت شمال به كوه‌هاي مرتفع قفقاز منتهي مي‌شود. سرزمينهاي مرتفع قراباغ (Karabakh Upland) (Qarabag Yavlasi) در غرب، شهر باكو در شبه جزيره آبشوران (Abseron Yasaqligi ) (Apsheron Peninsula) كه در جوار درياي مازندران قرار دارد. پست‌ترين ارتفاع: حاشيه درياي مازنداران، منفي ۲۸ متر مرتفع‌ترين نقطه: كوه بازاردوزو (Bazarduzu Dagi)، ۴۴۸۵ متر منابع طبيعي: نفت، گاز طبيعي، آهن، سنگ معدن (Ore)، فلزات غيرآهني (Nonferrous)، بوكسيت (Bauxite) (هيدروكسيد آلومينيوم‌دار آهن) وضعيت زمين: زمينهاي قابل كشت (arable land): %۶۲/۲۰ محصولات دائمي (permanent crops): %۶۱/۲ ساير: %۷۷/۷۶ (آمار سال ۲۰۰۵) زمينهاي داراي آبياري (Irrigated Land): ۱۴۵۵۰ كيلومترمربع (آمار سال ۲۰۰۳) مخاطرات طبيعي (Natural Hazards): خشكسالي مسايل جاري زيست محيطي: دانشمندان محلي شبه جزيره آپشوران (شامل باكو و سومقائيت) و درياي مازندران را به دليل آلودگي‌هاي هوايي، خاكي و آبي از نظر اكولوژيك يكي از ويران‌ترين نقاط جهان مي‌دانند كه علت آن آلودگيهاي نفتي، صنعتي و... است. جمعيت: ۸۲۳۸۶۷۲ نفر در تخمين سال ۲۰۰۹ رتبه اين كشور در جهان از نظر جمعيت: ۹۲ توزيع سني ۰-۱۴ سال: %۹/۲۳ (۱۰۴۲۱۳۲ مرد، ۹۲۶۴۹۵ زن) ۱۵-۶۴ سال: %۴/۶۹ (۲۸۰۷۷۱۷ مرد، ۲۹۰۸۲۲۱ زن) ۶۵ سال و بيشتر: %۷/۶ (۲۰۴۴۱۰ مرد، ۳۴۹۶۹۷ زن) (تخمينهاي سال ۲۰۰۹) ميانگين سني در مجموع: ۲/۲۸ سال مردان: ۶/۲۶ سال زنان: ۳۰ سال (برآورد سال ۲۰۰۹) نرخ رشد جمعيت: %۷۶۲/۰ (برآوردهاي سال ۲۰۰۹) رتبه جمهوري آذربايجان در نرخ رشد جمعيت در جهان: ۱۴۱ نرخ تولد: ۶۲/۱۷ تولد در ۱۰۰۰ نفر جمعيت (برآوردهاي سال ۲۰۰۹) رتبه جمهوري آذربايجان در نرخ تولد در جهان:‌ ۱۱۵ نرخ مرگ و مير: ۳/۸ مرگ در ۱۰۰۰ نفر جمعيت (برآوردهاي سال ۲۰۰۹) رتبه جمهوري آذربايجان در نرخ مرگ و مير در جهان: ۱۰۴ نرخ خالص مهاجرت: ۶۹/۱ نفر مهاجرت به خارج در ۱۰۰۰ نفر جمعيت (برآوردهاي سال ۲۰۰۹) رتبه جمهوري آذربايجان در نرخ خالص مهاجرت در جهان: ۱۳۵ شهرنشيني (Urbanization) جمعيت شهرنشين: %۵۲ جمعيت كشور جمهوري آذربايجان شهرنشينند. نرخ رشد شهرنشيني: افزايش يك درصدي سالانه شهرنشيني (برآورد تخمين زده شده براي سالهاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰) توزيع جنسيتي در هنگام تولد: ۱۳/۱ پسر در ازاي يك دختر زير ۱۵ سال: ۱۲/۱ پسر در ازاي يك دختر ۱۵ تا ۶۴ سال: ۹۶/۰ مرد در ازاي يك زن ۶۵ سال و بيشتر: ۵۸/۰ مرد در ازاي يك زن در مجموع جمعيت: ۹۷/۰ مرد در ازاي يك زن (برآورد سال ۲۰۰۹) نرخ مرگ و مير نوزادان مجموع: ۶/۵۴ مرگ در هر ۱۰۰۰ نوزاد زنده متولد شده رتبه جمهوري آذربايجان در نرخ مرگ و مير نوزادان در جهان: ۴۶ مرگ و مير نوزادان پسر:‌ ۲/۶۰ نوزاد در هر ۱۰۰۰ نوزاد پسر زنده متولد شده مرگ و مير نوزادان دختر:‌ ۲۷/۴۸ نوزاد در هر ۱۰۰۰ نوزاد دختر زنده متولد شده (برآوردهاي سال ۲۰۰۹) اميد به زندگي در بدو تولد: در مجموع جمعيت، ۶۶/۶۶ سال رتبه جمهوري آذربايجان در اميد به زندگي در بدو تولد: ۱۵۸ مردان: ۵۳/۶۲ سال زنان: ۳۴/۷۱ سال (برآوردهاي سال ۲۰۰۹) نرخ باروري كل (total fertility rate): ۰۴/۲ تولد توسط هر زن رتبه جمهوري آذربايجان در نرخ باروري كل در جهان: ۱۲۶ نرخ شيوع اچ آي وي / ايدز (HIV/AIDS) در ميان بزرگسالان: كمتر از %۲/۰ (برآورد سال ۲۰۰۷) رتبه جمهوري آذربايجان در نرخ شيوع اچ آي وي / ايدز در جهان: ۹۲ آمار مبتلايان به اچ آي وي / ايدز زنده در جمهوري آذربايجان: ۷۸۰۰ نفر (تخمين سال ۲۰۰۷) رتبه جمهوري آذربايجان در تعداد مبتلايان به اچ آي وي / ايدز در جهان: ۱۱۳ مرگ و مير ناشي از اچ آي وي / ايدز: كمتر از ۱۰۰ نفر (تخمين سال ۲۰۰۷) رتبه جمهوري آذربايجان در تعداد مرگ و مير ناشي از اچ آي وي / ايدز در جهان: ۱۲۷ گروه‌هاي نژادي: آذري: %۶/۹۰، داغستاني: %۲/۲، روسي: %۸/۱، ارمني: %۵/۱، ساير: %۹/۳ (سرشماري سال ۱۹۹۵) (بايد توجه شود كه تقريبا تمامي جمعيت ارمني مزبور در منطقه ناگورنو – قراباغ ساكنند.) مذهب: مسلمان: %۴/۹۳، پيرو كليساي ارتدوكس روسي: %۵/۲، پيرو كليساي ارتدوكس ارمني: %۳/۲، سايرين: %۸/۱ (تخمين سال ۱۹۹۵) بايد خاظرنشان شود كه تعلقات مذهبي در آذربايجان در درصد قابل توجهي از جمعيت اين كشور بيشتر جنبه اسمي دارد و مؤمنان و عاملان به تكاليف مذهبي درصد بسيار كمتري از آمار مزبور را تشكيل مي‌دهند. زبان: آذري: %۳/۹۰، لزگي: %۲/۲، روسي: %۸/۱، ارمني: %۵/۱، ساير: %۳/۳، شناسايي نشده: %۱ (سرشماري سال ۱۹۹۹) باسوادي: تعريف: سن ۱۵ سال به بالا قادر به خواندن و نوشتن باسوادي در مجموع جمعيت: %۸/۹۸ درصد باسوادي مردان: %۵/۹۹ درصد باسوادي زنان: %۲/۹۸ (سرشماري ۱۹۹۹) طول مدت تحصيل (تحصيلات ابتدايي تا پايان متوسطه) مجموع: ۱۱ سال مردان: ۱۱ سال زنان: ۱۱ سال (آمار سال ۲۰۰۶) هزينه‌هاي آموزش و پرورش: %۱/۲ توليد ناخالص داخلي (GDP) (آمار سال ۲۰۰۶) رتبه جمهوري آذربايجان در درصد هزينه‌هاي آموزش و پرورش در توليد ناخالص ملي در جهان: ۱۶۵ نام مرسوم كشور آذربايجان به شكل طولاني: جمهوري آذربايجان (Republic of Azerbaijan) نام مرسوم كشور آذربايجان به شكل كوتاه: آذربايجان نام بومي به شكل طولاني: آذربايجان رسپابليكاسي (Azarbaycan Republikasi) نام بومي به شكل كوتاه: آذربايجان (Azarbaycan) نام سابق: جمهوري سوسياليستي آذربايجان شوروي (Azerbaijan Soviet Socialist Republic) نوع حكومت: جمهوري پايتخت: باكو (باكي) (Baki, Baky) مختصات جغرافيايي: ۴۰ درجه و ۲۳ دقيقه شمالي، ۴۹ درجه و ۵۲ دقيقه شرقي تقسيمات اداري (Administrative Divisions) ۵۹ رايون (Rayonlar)، ۱۱ شهر، يك جمهوري خودمختار (autonomous republic) (Mukhtar Republika) رايون‌ها (ناحيه‌ها): آبشوران (Abseron Rayonu)، آقچابادي (Agcabadi Rayonu)، آقدام (Agdam Rayonu)، آقداش (Agdas Rayonu)، آقستافا (Agstafa Rayonu)، آقسو (Agsu Rayonu)، آستارا (Astara Rayonu)، بالاكان (, Balakan Rayonu)، بردا (Barda Rayonu)، بيلقان (Beylaqan Rayonu)، بيله‌سوار (Bilasuvar Rayonu)، جبرئيل (Cabrayil Rayonu)، جليل‌آباد (Calilabad Rayonu)، داش‌كسن (Daskasan Rayonu)، دواچي (Davaci Rayonu)، فضولي (Fuzuli Rayonu)، قادابي (Gadabay Rayonu)، قرانبوي (Goranboy Rayonu)، گؤي‌چاي (Goycay Rayonu)، حاجي‌قبول (Haciqabul Rayonu)، ايميشلي (Imisli Rayonu)، اسماعيللي (Ismayilli Rayonu)، كالباجار (كلبه‌جر)(Kalbacar Rayonu) كوردامير (Kurdamir Rayonu)، لاچين (Lacin Rayonu)، لنكران (Lankaran Rayonu)، لريك (Lerik Rayonu)، ماسالي (Masalli Rayonu)، نفتكالا (نفت قلعه) (Neftcala Rayonu)، اغوز (Oguz Rayonu)، قبله (Qabala Rayonu)، كاخ (Qax Rayonu)، قازاخ (Qazax Rayonu)، قوبوستان (Qobustan Rayonu)، قوبا (Quba Rayonu)، قبادلي (Qubadli Rayonu)، قوسار (Qusar Rayonu)، ساعتلي (Saatli Rayonu)، صابرآباد (Sabirabad Rayonu)، ساكي (Saki Rayonu)، ساليان (Salyan Rayonu)، شماخي (Samaxi Rayonu)، شمكور (Samkir Rayonu)، شاموخ (Samux Rayonu)، سيازان (Siyazan Rayonu)، شوشي (Susa Rayonu)، تارتار (تَرتَر) (Tartar Rayonu)، تاوز (Tovuz Rayonu)، اوچار (Ucar Rayonu)، خاچماز (Xacmaz Rayonu)، خانلر (Xanlar Rayonu)، خيزي (Xizi Rayonu)، خوجالي (Xocali Rayonu)، خوجاوند (Xocavand Rayonu)، يارديملي (Yardimli Rayonu)، يولاخ (Yevlax Rayonu)، زنگيلان (Zangilan Rayonu)، زاگاتالا (Zaqatala Rayonu)، زردآب (Zardab Rayonu) شهرها: علي بايراملي (Ali Bayramli Sahari)، باكو (Baki Sahari)، گنجه (Ganca Sahari)، لنكران (Lankaran Sahari)، مينگه‌چوير (Mingacevir Sahari)، نفت‌آلان (Naftalan Sahari)، يولاخ (Yevlax Sahari)، خان‌كندي (Xankandi Sahari)، شوشي (, Susa Sahari)، سومقائيت (Sumqayit Sahari) و ساكي (Saki Sahari) زيرمجموعه خودمختار: جمهوري خودمختار نخجوان (Naxcivan Muxtar Respublikasi) استقلال: ۳۰ آگوست ۱۹۹۱ (از اتحاد جماهير شوروي) روز ملي: تأسيس جمهوري دموكراتيك آذربايجان در ۲۸ مي ۱۹۱۸ قانون اساسي: تصويت در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۵، اصلاح در ۲۴ آگوست ۲۰۰۲ با برگزاري رفراندوم سيستم قضايي: برپايه سيستم حقوق مدني، سيستم قضايي جمهوري آذربايجان چارچوبهاي قضايي دادگاه بين‌المللي عدالت (The International Court of Justice) (ICJ Jurisdiction) را نپذيرفته است. سن قانوني براي شركت در انتخابات: ۱۸ سال قوه مجريه: رئيس حكومت: الهام علي‌يف (از ۳۱ اكتبر ۲۰۰۳) رئيس دولت: نخست وزير آرتور رضازاده (از ۴ نوامبر ۲۰۰۳) معاون اول نخست وزير:‌ يعقوب ايوب‌اف (Yaqub Eyyubov) (از ژوئن ۲۰۰۶) كابينه: هيأت دولت كه توسط رئيس جمهور انتخاب شده و با رأي اعتماد مجلس ملي (National Assembly) وزير مي‌شوند. انتخابات: رئيس جمهور توسط آراي مستقيم مردم براي يك دوره ۵ ساله انتخاب مي‌شود. (انتخاب يك رئيس جمهور براي دو دوره پياپي منع قانوني ندارد)؛ انتخابات پيشين در ۱۵ اكتبر ۲۰۰۸ برگزار شد و انتخابات دوره بعد در اكتبر ۲۰۱۳ برگزار خواهد شد. نخست وزير و معاون اول نخست وزير توسط رئيس جمهور معرفي شده و با تأييد مجلس ملي مشروعيت قانوني مي‌يابند. نتايج آخرين انتخابات رياست جمهوري: در اين انتخابات الهام علي‌يف براي بار دوم به رياست جمهوري آذربايجان انتخاب شد. آراي اخذ شده توسط نامزدهاي رياست جمهوري عبارت بود از: الهام علي‌يف: %۸۹، اقبال آقازاده (Igbal Aghazade): %۹/۲، ۵ نامزد ديگر نيز آراي كمتري به خود اختصاص داده بودند. برخي احزاب سياسي نيز انتخابات را به دليل شرايط غيرمنصفانه و ناعادلانه انتخابات تحريم كرده بودند. ناظران سازمان امنيت و همكاري اروپا (The Organization for Security and Co-operation in Europe) (OSCE) اعلام كردند كه انتخابات رياست جمهوري آذربايجان فاقد استانداردهاي بين‌المللي بوده است. قوه مقننه: جمهوري آذربايجان داراي سيستم پارلماني يك مجلسي با نام مجلس ملي (Milli Mejlis) داراي ۱۲۵ كرسي است كه اعضاي آن با رأي مستقيم مردم و براي دوره‌اي ۵ ساله انتخاب مي‌شوند. انتخابات مجلس: آخرين انتخابات مجلس ملي جمهوري آذربايجان در ۶ نوامبر ۲۰۰۵ برگزار شد (انتخابات بعدي در نوامبر ۲۰۱۰ برگزار خواهد شد.) نتايج آخرين انتخابات مجلس ملي جمهوري آذربايجان: حزب آذربايحان نوين: ۵۸ كرسي، ائتلاف آزادليق (Azadliq Coalition): ۸ كرسي، حزب اتحاد مدني (Civic Solidarity Party): ۲، حزب سرزمين مادري (Motherland): ۲، ساير احزاب حائز يك كرسي: در مجموع ۹، نمايندگان مستقل: ۴۲، نامعين: ۴. قوه قضاييه: دادگاه عالي (Supreme Court) احزاب سياسي و رهبران آن‌ها - ائتلاف آزادليق (Azadliq Coalition) (مؤتلفين: حزب جبهه مردمي (Popular Front Party)، حزب ليبرال (Liberal Party)، حزب رشد شهروندان (Citizans' Development Party))؛ - حزب دموكراتيك آذربايجان (Azerbaijan Democratic Party) (ADP)) به رياست سردار جلا‌ل‌اوغلو (Sardar Jalaloglu)؛ - حركت جوانان (Youth Movement) حزب اصلاحات دموكراتيك آذربايجان (Azerbaijan Democratic Reforms Party) (ADRP)؛ به رياست رامين حاجيلي (Ramin Hajili)؛ - حزب جبهه مردمي (Azerbaijan Popular Front) (APF) كه در حال حاضر به دو شاخه تقسيم شده است كه عبارتند از جناح اصلاح‌طلب جبهه مردمي به رهبري علي كريملي (Ali Karimli) و جناح سنتي جبهه مردمي به رهبري ميرمحمود ميرعلي‌اوغلو (Mirmahmud MirAli-Oglu)؛‌ - حزب مجمع مردمي آذربايجان (Azerbaijan Public Forum) به رهبري الدار نمازاف (Eldar Namazov)؛ - حزب رشد شهروندان (Citizens' Development Party) به رهبري علي علي‌يف (Ali Aliyev)؛ - حزب اتحاد مدني (Civil Solidarity Party) (CSP) به رهبري صابر رستم‌خانلي (Sabir Rustamkhanly)؛ - حركت جوانان دالگا (Dalga Youth Movement) به رهبري وفا جعفروا (Vafa Jafarova)؛ - حزب سبز (Green Party) به رهبري ماييس گل‌علي‌يف (Mais Gulaliyev) و ترانه ممدوا (Tarana Mammadova)؛ - حزب اميد (Hope Party) به رهبري اقبال آقازاده (Iqbal Agazade)؛ - حزب حركت جوانان ايرلي (Ireli Youth Movement) به رهبري جيحون عثمانلي (Jeyhun Osmanli) و رويا طالبوا (Roya Talibova) و فرهاد ممداف (Farahd Mammadov) و النارا غريبوا (Elnara Garibova) و النور ممداف (Elnur Mammadov) و ضيا علي‌يف (Ziya Aliyev)؛ - حزب عدالت (Justice Party) به رهبري الياس اسماعيل‌اف (Ilyas Ismailov)؛ - حزب ليبرال آذربايجان (Liberal Party of Azerbaijan) به رهبري لاله شوكت حاجيوا (Lala Shovkat Haciyeva)؛ - حزب جوانان مقام (Magam Youth Movement) به رهبري امين حسينوا (Emin Huseynova)؛ - حزب سرزمين مادري (Motherland Party) به رهبري فاضل آقامعلي (Fazil Agamali)؛ - حزب مساوات (Musavat) به رهبري عيسي قنبر (Isa Gambar)؛ - حزب حركت جوانان مساوات (Musavat Party Youth Movement) به رهبري النور ممدعلي (Elnur Mammadali)؛ - حزب دموكراتيك ملي (National Democratic Party) يا گرگ‌هاي خاكستري (Grey Wolves) به عنوان يك حزب ملي‌گراي پان‌ترك به رهبري اسكندر حميداف (Iskender Hamodov)؛ - حزب جامعه باز (Open Society Party) به رهبري رسول قلي‌يف (Rasul Guliyev) در تبعيد در امريكا؛ - حزب استقلال ملي آذربايجان (Party for National Independence of Azerbaijan) (PINA) به رهبري اياز رستم‌اف (Ayaz Rustamov)؛ - حركت جوانان حزب جبهه مردمي (Popular Front Party Youth Movement) به رهبري سيمور حاجي‌يف (Seymur Khaziyev)؛ - حزب سوسيال دموكراتيك آذربايجان (Social Democratic Party of Azerbaijan) (SDP) به رهبري آراز علي‌زاده (Araz Alizade) و اياز مطلب‌اف (Ayaz Mutalibov) كه در تبعيد به سر مي‌برد؛ - حزب ملي‌گراي تركي (Turkish Nationalist Party) به رهبري وقار بي‌توران (Vugar Bayturan)؛ - حزب آذربايجان متحد (United Azerbaijan Partry) به رهبري كرار آبيل‌اف (Karrar Abilov)؛ - حزب اتحاد ملي آذربايجان متحد (United Azerbaijan National Unity Party) به رهبري حاجي‌بابا عظيم‌اف (Hajibaba Azimov)؛ - حزب اتحاد (United Party) به رهبري طاهر كريملي (Tahir Karimli)؛ - حزب آذربايجان نوين (Yeni (New) Azerbaijan Party) به رهبري الهام علي‌يف (Ilham Aliyev)؛ - حركت جوانان حزب آذربايجان نوين (Yeni Azerbaijan Party Youth Movement) به رهبري راميل حسن‌اف (Ramil Hasanov)؛ - حزب جوانان نه (Yox No Youth Movement) به رهبري علي اسماعيل‌اف (Ali Ismayilov)؛ بايد توجه كرد كه احزاب مخالف در جمهوري آذربايجان دائما در حال منشعب شدن و ايجاد احزاب جديد هستند. گروه‌هاي سياسي معارض و رهبران آن‌ها - جمهوري خودخوانده ارمني ناگورنو – قراباغ (Armenian Nagorno – Karabakh Republic) - سازمان آزاديبخش قراباغ (Karabakh Liberation Organization) - جنبش لزگي سادوال (Sadval Lezgin Movement) - جنبش استقلال تالش (Talysh Independence Movement) - اتحاديه نيروهاي هوادار آذربايجان (Union of Pro-Azerbaijani Forces) (UPAF) اقتصاد جمهوري آذربايجان بودجه درآمد: ۵۱/۱۴ ميليارد دلار هزينه: ۶۶/۱۵ ميليارد دلار كسري بودجه %۲/۵ توليد ناخالص ملي (GDP) رتبه جمهوري آذربايجان از لحاظ كسري بودجه در جهان: ۱۲۱ نرخ تورم در سال ۲۰۰۸: %۶/۲۱ نرخ تورم در سال ۲۰۰۷: %۷/۱۶ محصولات كشاورزي و دامپروري پنبه، حبوبات، برنج، انگور، ميوه‌جات، سبزيجات، چاي، تنباكو، گاو، خوك، گوسفند و بز صنايع نفت و گاز طبيعي، فرآورده‌هاي نفتي، تجهيزات پالايشگاهي، فولاد، سنگ آهن، سيمان، فرآورده‌هاي شيميايي و پتروشيمي، نساجي نرخ رشد محصولات صنعتي (Industrial Production Growth Rate): %۱۲ در سال ۲۰۰۸ رتبه جمهوري آذربايجان از لحاظ نرخ رشد محصولات صنعتي در جهان: ۵ توليد برق ۸/۲۳ ميليارد كيلو وات ساعت در سال ۲۰۰۷ رتبه جمهوري آذربايجان از لحاظ توليد برق در جهان: ۶۸ مصرف برق ۵/۲۷ ميليارد كيلو وات ساعت در سال ۲۰۰۷ رتبه جمهوري آذربايجان از لحاظ مصرف برق در جهان: ۶۱ صادرات برق ۸۰۰ ميليون كيلو وات ساعت (برآوردهاي سال ۲۰۰۷) واردات برق ۵۰۰ ميليون كيلو وات ساعت (برآوردهاي سال ۲۰۰۷) توليد نفت ۱۰۹۹۰۰۰ بشكه در روز در سال ۲۰۰۸ رتبه جمهوري آذربايجان از لحاظ توليد نفت در جهان: ۲۲ مصرف نفت ۱۶۰۰۰۰ بشكه در روز در سال ۲۰۰۷ رتبه جمهوري آذربايجان از لحاظ مصرف نفت در جهان: ۶۶ صادرات نفتي ۷۹۵۶۰۰ بشكه در روز در سال ۲۰۰۷ رتبه جمهوري آذربايجان از لحاظ صادرات نفت در جهان: ۲۳ واردات نفت ۴۲۶۷ بشكه در روز در سال ۲۰۰۵ رتبه جمهوري آذربايجان از لحاظ واردات نفت در جهان: ۱۶۴ منابع اثبات شده نفتي ۷ ميليارد بشكه (برآوردهاي ۱ ژانويه ۲۰۰۸) رتبه جمهوري آذربايجان از لحاظ منابع اثبات شده نفتي: ۱۹ توليد گاز طبيعي ۹ ميليارد و ۷۷۰ ميليوم مترمكعب در سال ۲۰۰۷ رتبه جمهوري آذربايجان از لحاظ توليد گاز طبيعي در جهان: ۴۲ مصرف گاز طبيعي ۹ ميليارد و ۷۷۰ ميليوم مترمكعب در سال ۲۰۰۷ رتبه جمهوري آذربايجان از لحاظ مصرف گاز طبيعي در جهان: ۴۷ صادرات گاز طبيعي صفر مترمكعب در سال ۲۰۰۷ واردات گاز طبيعي صفر مترمكعب در سال ۲۰۰۷ منابع اثبات شده گاز طبيعي ۸۴۹ ميليارد و ۵۰۰ ميليون مترمكعب (برآوردهاي ۱ ژانويه ۲۰۰۸) رتبه جمهوري آذربايجان از لحاظ منابع اثبات شده نفتي: ۲۶ تراز حساب جاري (Current Account Balance): ۱۹ ميليارد و ۳۶۰ ميليون دلار (تخمين سال ۲۰۰۸) رتبه جمهوري آذربايجان از لحاظ تراز حساب جاري در جهان: ۶۰ اقلام صادراتي %۹۰ نفت و گاز، ماشين‌آلات، پنبه، توليدات غذايي شركاي صادراتي (Export Partners) تركيه: %۴/۱۷؛ ايتاليا: %۵/۱۵؛ روسيه: %۷/۸؛ ايران: %۲/۷؛ اندونزي: %۴/۶؛ %۱/: ۶؛ گرجستان: %۷/۵؛ ايلات متحده امريكا: %۸/۴؛ فرانسه: %۳/۴ (برآوردهاي سال ۲۰۰۷) واردات ۷ ميليارد و ۴۹۶ ميليون دلار (برآوردهاي سال ۲۰۰۸) رتبه جمهوري آذربايجان در جهان از لحاظ ميزان واردات: ۱۰۰ اقلام وارداتي ماشين‌آلات و تجهيزات، فرآورده‌هاي نفتي، توليدات غذايي، فلزات، فرآورده‌هاي شيميايي شركاي وارداتي (Import Partners) روسيه: %۶/۱۷؛ تركيه: %۹/۱۰؛ آلمان: %۲/۸؛ اوكراين: %۲/۸؛ انگلستان: %۲/۷؛ ژاپن: %۲/۵؛ چين: %۹/۴؛ ايالات متحده امريكا: %۷/۴ (برآوردهاي سال ۲۰۰۷) پشتوانه ارزي و طلا ۸ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۸ رتبه جمهوري آذربايجان از لحاظ پشتوانه ارزي و طلا در جهان: ۷۲ قروض خارجي (External Debt) ۲ ميليارد و ۷۷۳ ميليون دلار در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۸ رتبه جمهوري آذربايجان از لحاظ از لحاظ قروض خارجي در جهان: ۱۲۷ سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در داخل كشور (Stock of Direct Foreign Investment – at Home) ۷ ميليارد و ۳۲۹ ميليون دلار (برآوردهاي سال ۲۰۰۸) رتبه جمهوري آذربايجان از لحاظ سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در داخل كشور در جهان: ۷۶ سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خارج از كشور (Stock of Direct Foreign Investment - Abroad) ۵ ميليارد و ۸۱۲ ميليون دلار (برآوردهاي سال ۲۰۰۸) رتبه جمهوري آذربايجان از لحاظ سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خارج كشور در جهان: ۵۰ واحد پول رسمي منات آذربايجان