بنیاد مطالعات قفقاز 24 اسفند 1390 ساعت 11:26 https://www.ccsi.ir/fa/book/3947/آخرین-شماره-وطن-یولی -------------------------------------------------- عنوان : آخرین شماره وطن یولی -------------------------------------------------- متن : دانشگاه تهران نشریه دانشجویی ققنوس وطن یولی(راه وطن) نشریه دانشجویان آذربایجانی دانشگاه تهران این نشریه در دانشگاه های تهران و آذربایجان توزیع می گردد.