بنیاد مطالعات قفقاز 21 دی 1392 ساعت 11:22 https://www.ccsi.ir/fa/gallery/7951/1/تصاویر-رنگی-منتشر-شده-آتات-رک-توسط-ارتش-ترکیه-2 -------------------------------------------------- عنوان : تصاویر رنگی منتشر شده از آتاتُرک توسط ارتش ترکیه(2) -------------------------------------------------- متن :