بنیاد مطالعات قفقاز 10 مهر 1400 ساعت 9:40 https://www.ccsi.ir/fa/news/24420/رزمایش-فاتحان-خیبر-نزاجا-منطقه-شمال-غرب-کشور -------------------------------------------------- عنوان : رزمایش «فاتحان خیبر» نزاجا در منطقه شمال غرب کشور -------------------------------------------------- متن : رزمایش «فاتحان خیبر» نزاجا در منطقه شمال غرب، 9 مهر 1400