کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

نگاه استراتژيك رژیم صهیونیستی به جمهوري آذربايجان

شهرود امیر انتخابی

5 ارديبهشت 1390 ساعت 10:04


اسرائيل با توجه به نزديكي آذربايجان به ايران نگاهي استراتژيك به توسعه حوزه نفوذ خود در جمهوري آذربايجان داشته و اين امر را با برنامه اي دقيق و فارغ از تبليغات در حال پيشبرد دارد. اين در شرايطي است كه روند فزاينده گسترش حضور رژيم صهيونيستي در گستره هاي اجتماعي اقتصادي تجاري سياسي و امنيتي آذربايجان رفته رفته ابعاد جديدي مي يابد.
يكي از اهدافي كه به طور جدي در دستور كار رژيم صهيونيستي در ارتباط با جمهوري آذربايجان قرار گرفته است اقدام به « لابي سازي » است كه در اين فرآيند مراحل زير در حال اجراست :

۱ ـ سازماندهي يهوديان داخل جمهوري آذربايجان

۲ ـ متشكل كردن يهوديان آذري الاصل مهاجرت كرده به سرزمين هاي اشغالي

۳ ـ ايجاد پيوند ميان آنها و به تبع آن تشكيل سازماني بزرگ تر

طي تلاش هاي يك ساله گذشته اين رژيم موفق گرديده تا يهوديان آذري مهاجر به سرزمين هاي اشغالي را در قالب « مجمع جهاني اسرائيل ـ آذربايجان » ساماندهي كرده و زمينه عملياتي يك سلسله اقدامات و برنامه هاي ديگر در آذربايجان را فراهم سازد.

بازيگران اصلي در ايجاد لابي

اين ايده از « جابن يودا آبراموف » نماينده يهودي پارلمان آذربايجان مبني بر « ايجاد همكاري ميان جمعيت هاي آذربايجاني ترك با جمعيت هاي يهودي » و با حمايت كميته دولتي امور آذربايجاني هاي دنيا مطرح گرديد. ناظم ابراهيم اف در اين رابطه ضمن اشاره به تعلق اين ايده به آبراموف در اين باره اعلام داشت : ما نسبت به پيشنهاد يودا آبراموف رئيس گروه دوستي پارلماني آذربايجان ـ اسرائيل مبني بر ايجاد همكاري ميان جمعيت هاي آذربايجاني با جمعيت هاي يهودي نيز نظر مثبتي داريم و اميدوارم اين ايده در آينده عملي شود.

اقدامات آغازين اين پروژه توسط « يوسف شاگال » نماينده كنست رئيس گروه دوستي اسرائيل ـ آذربايجان و شهروند يهودي سابق آذربايجان به عمل آمد. وي طي يك سال گذشته فقط سه بار در ارتباط با اين پروژه به آذربايجان سفر كرد. بر اساس شواهد او رايزني هاي بسياري را با دولت پارلمان و يهوديان آذربايجان در اين خصوص به عمل آورد. نكته قابل تامل اينكه اين اقدام بنا به گفته شاگال از حمايت جدي دولت آذربايجان نيز برخوردار بوده است .

نقش آفرين ديگر در اين رابطه كميته دولتي امور آذربايجاني هاي دنيا بود. هر چند كه اين نقش آفريني تا مراحل پاياني كار مكتوم ماند اما اين كميته در عادي سازي و علني سازي غير حساسيت بر انگيز موضوع نقش به سزايي داشت . اين كميته همچنين پوشش سياسي قومي مناسبي براي توجيه ابتدايي مواضع دولت آذربايجان در قبال تاسيس مجمع بين المللي اسرائيل ـ آذربايجان بود. ورود فعال و بسيار جدي كميته دولتي امور آذربايجاني هاي دنيا به اين پروژه ضمن اينكه به نوعي پيگيري ارتباطات رسمي با يك اقليت ملي به حساب مي آمد از طرف ديگر نشان دهنده هم رايي و هم انديشي اين تشكيلات به ظاهر « پان آذريست » دولتي با رژيم صهيونيستي بود.

حمايت رسمي دولت آذربايجان

اما با اين حال نوعي نگراني در دولت آذربايجان در اين رابطه وجود داشت كه حتي تا آخرين روزها موجب پنهان نگه داشته شدن مواضع رسمي جمهوري آذربايجان در اين رابطه گرديده و از اعلام تركيب هيئت رسمي شركت كننده در اجلاس افتتاحيه مجمع مذكور خودداري به عمل مي آمد.

حتي در اين رابطه از آنجايي كه رژيم صهيونيستي اصرار بر شركت رسمي نماينده و يا نمايندگان دولت آذربايجان در اجلاس اين مجمع داشت تاريخ برگزاري آن را به دليل عدم مشخص بودن تركيب هيئت آذري از دهم فروردين به ۲۴ فروردين تغيير داد .

در تاريخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۵ ناظم ابراهيم اف رئيس كميته دولتي امور آذربايجاني هاي دنيا طي اظهاراتي كه توسط « آپا » منتشر شد براي اولين بار و به طور غير مستقيم از شركت هيئت آذري در اجلاس مذكور خبر مي دهد. بنا به خبر آپا رئيس كميته دولتي امور بوجود AZIZ آذربايجاني ها دنيا با بيان اينكه در اسرائيل نزديك به ۱۰۰ هزار آذربايجاني يهودي الاصل زندگي مي كنند و جمعيتي را به نام آورده اند اعلام كرده كه قرار است همايش اين جمعيت در آينده نزديك برگزار گردد. وي افزوده است : ما نيز قصد داريم نمايندگان كميته را جهت شركت در اين همايش عازم اسرائيل نماييم .

همانگونه كه از نحوه بيان بر مي آيد سخن از شركت نماينده مشخصي از طرف دولت آذربايجان در اين اجلاس رانده نمي شود. نكته قابل تامل ديگر اينكه تا تاريخ ۱۳ فروردين ۱۳۸۶ نام و عنوان اين سازمان در دست تاسيس عنواني غير رسمي بود و هنوز عنوان رسمي مجمع بين المللي اسرائيل ـ آذربايجان به آن داده نشده بود . در تاريخ ۲۰ فروردين ۱۳۸۶ به ناگهان و بطور رسمي اعلام مي گردد كه ناظم ابراهيم اف رئيس كميته آذربايجاني هاي دنيا در راس يك هيئت ۲۰ نفره راهي اسرائيل شده و با تعدادي از وزرا و شخصيت هاي رده بالاي رژيم صهيونيستي ديدار كرده و بدين ترتيب اهميت اين اقدام و موضع رسمي دولت باكو را در قبال عادي سازي رابطه با رژيم صهيونيستي به نمايش مي گذارد.

بدين ترتيب در تاريخ ۲۴ فروردين تشكيلاتي پا به عرصه وجود گذاشت كه به زعم رژيم صهيونيستي در فرآيند خود زمينه ساز رخدادها و ايجاد شرايط جديد و تسهيل كننده در راستاي اهداف اين رژيم خواهد بود.

اهداف مجمع بين المللي اسرائيل ـ آذربايجان

آنچه مسلم است اينكه ايجاد و فعال سازي چنين تشكيلاتي براي رژيم صهيونيستي اهميت بسيار بالا و حياتي دارد. اهدافي كه در راستاي تاسيس اين تشكيلات تعقيب مي گردد به دو دسته قابل تقسيم است :

الف : اهداف رسمي و آشكار

۱ ـ انجام وظايف سفارت آذربايجان در سرزمين هاي اشغالي تا زمان گشايش رسمي آن در اسرائيل

۲ ـ متحد ساختن كليه آذري ـ يهودي هاي ساكن اسرائيل و ايجاد هماهنگي در فعاليت يهوديان آذربايجاني الاصل مقيم اسرائيل

۳ ـ برقراري روابط رسمي با كشورهاي اسلامي غير مخالف با رژيم صهيونيستي

۴ ـ ايجاد قرابت و نزديكي بيشتر ميان آذربايجاني ها و يهوديان

۵ ـ حمايت از روند گسترش مناسبات ميان آذربايجان و اسرائيل

۶ ـ تلاش براي برقراري روابط هر چه نزديك تر بين دو طرف در زمينه سياسي اقتصادي و فرهنگي

۷ ـ تحكيم هر چه بيشتر روابط دوستي فرهنگي و كاري و تحكيم مناسبات دوستي و هم پيماني بين دو كشور

۸ ـ ايفاي نقش ديپلماسي مردمي توسط اين تشكيلات با هدف (به اصطلاح ) رسانيدن حقايق آذربايجان و تمام حوادث آن به جامعه اسرائيل

۹ ـ گسترش و توسعه همكاري با سازمان هاي يهودي فعال در كشورهاي جهان از جمله در آمريكا

ب : اهداف غير آشكار و اعلام نشده

سازماندهي گروه نفوذ اخير يكي از اقدامات استراتژيك و دراز مدت يهود و صهيونيسم در آذربايجان است . در فرآيند اين اقدام رژيم صهيونيستي اهداف بسيار با اهميتي را دنبال مي نمايد كه از جمله آنها مي توان به محورهاي زير اشاره داشت :

۱ ـ تلاش براي جايگزيني ايدئولوژي قومي ـ ملي (پان تركسيم و پان آذريسم ) بجاي باورهاي ديني (شيعي ) از جانب رژيم صهونيستي . در اين رابطه تلاش رژيم صهيونيستي براي بزرگنمايي خطر ايران به عنوان عامل تهديد مشترك به عنوان تابعي از متغير فوق الذكر و اظهارات متعدد مقامات رژيم صهونيسيتي قابل تامل است .

۲ ـ ممانعت از روند گسترش حوزه فكري و گستره جمعيتي اسلامي ـ شيعي در آذربايجان و منطقه قفقاز در اين رابطه يهوديان صهيونيست عمليات رخنه و نفوذ را در اركان تاثير گذار مثل كميته دولتي امور سازمان ها و تشكل هاي ديني آذربايجان را نيز آغاز كرده اند. طي خبري كه چندي پيش در رسانه ها و مطبوعات اين كشور منتشر گرديد گفته شد كه جهت تصميم گيري و هدايت امور كميته مذكور شورايي مركب از دو يهودي يك مسيحي ارتدكس روس و دو مسلمان (رئيس دانشگاه اسلامي باكو و معاون سني اداره مسلمانان قفقاز) تشكيل شده است .

با عنايت به حضور دو يهودي ياد شده در اين شورا مي توان حدس زد كه سياستگذاري هاي آنها در راستاي چه اهدافي خواهد بود. اين در جايي است كه كل جمعيت يهودي آذربايجان اعم از اشكنازي ها يهوديان كوهستان و يهوديان گرجي به ۱۶۰۰۰ نفر بالغ است !

۳ ـ پديد آوردن نسل جديد آذري ـ اسرائيلي و به تبع آن تربيت و پروراندن گروه نخبگان ترك ـ يهودي در يك فرآيند ميان مدت با هدف در اختيارگيري مديريت كلان جامعه آذربايجان و اركان قدرت در اين كشور.

۴ ـ ايجاد يك فرآيند مطالعاتي و پژوهشي در ارتباط با تاريخ موسيقي صنايع دستي و حتي ورزشي آذربايجان در قالب مجمع بين المللي اسرائيل ـ آذربايجان . اين امر نشانگر وجود اهداف دراز مدت جمعيت شناختي و روان شناختي يهوديان صهيونيست در آذربايجان است .

آذربايجان براي رژيم صهيونيستي از جهات بسيار داراي اهميت بالايي است . اين كشور مهمترين شريك تجاري اين رژيم در قفقاز و يك منطقه فوق العاده استراتژيك در كنار مرزهاي جمهوري اسلامي ايران به حساب مي آيد; فلذا انتظارات بسياري نيز از آن دارد. اين انتظارات به موازات آذربايجان از تشكيلات جديد ايجاد شده نيز وجود دارد و شركت سه وزير رژيم صهونيستي در اجلاس همايش نشانگر اين اهميت است .

همراهي باكو در همايش صهيونيستي

تعداد شركت كنندگان در اين اجلاس بر اساس اعلام منابع صهيونيستي بالغ بر ۴۰۰ نفر بوده است كه اهم شركت كنندگان به شرح زير بوده اند.

يك هيئت ۲۰ نفره رسمي از جمهوري آذربايجان به رياست ناظم ابراهيم اف رئيس كميته دولتي امور آذربايجاني هاي دنيا . در تركيب اين هيئت سيمون ايخيل اف رهبر يهوديان كوهستان آذربايجان يودا آبراموف طراح و پيشنهاد دهنده اصلي اين تشكيلات ميخائيل بارگان دبير اول سفارت اسرائيل در آذربايجان و تعدادي از هنرمندان و خوانندگان آذربايجان (احتمالا يهودي ـ چرا كه اسم آنها اعلام نگرديده است ) حضور داشته اند.

نمايندگان كارفرمايان يهودي آذربايجان

كارفرمايان يهودي مسكو و سن پترزبورگ

سفير تركيه در سرزمين هاي اشغالي

شركت سه تن از وزراي دولت اولمرت در اين اجلاس

ساختار مجمع

اين مجمع داراي ساختار مركبي است و در آن بخش هاي مطالعاتي و سياست گذاري مختلف تعبيه شده است . در اين مجمع شعباتي در ارتباط با مطالعات تاريخي فرهنگي اجتماعي موسيقي صنايع دستي و حتي امور ورزشي ايجاد گرديده است . مجمع مذكور در تمامي شهرهاي سرزمين هاي اشغالي داراي شعباتي خواهد بود.

گفته شده است كه به تمامي آنها حقوق داده خواهد شد بطوري كه هيچ مشكل مالي نداشته باشند. اين امر مستلزم منابع مالي و پشتيباني بسيار قوي و قدرتمندي است . اين مجمع داراي يك رئيس است كه در حال حاضر همان يوسف شاگال است . وي داراي دو معاون يهودي يكي از آذربايجان و ديگري از روسيه مي باشد.

چنانكه ملاحظه مي گردد تمامي اركان اداري و سياستگذاري در دست يهوديان بوده و بر خلاف ادعاهاي تبليغاتي ـ سياسي مقامات آذري آذري هاي غيريهودي شهروند رژيم صهيونيستي در آن نقشي ندارند. البته اين امر مي تواند بيانگر نگراني يهوديان صهيونيست از نفوذ آذري هاي غيريهودي در اين تشكيلات باشد كه در جاي خود اقدامي بسيار قابل تامل است . بنظر مي رسد كه اين فرآيند يكي از عوامل نگراني تشكيلات ياد شده از نقطه نظر امنيتي ـ سياسي باشد.

بنابر اظهارات يودا آبراموف اين تشكيلات از جانب منابع زير پشتيباني مالي خواهد شد.

كارفرمايان يهودي آذري الاصل سرزمين هاي اشغالي

كارفرمايان يهودي موجود در آذربايجان و روسيه

حاميان سياسي گروه اسرائيل ـ آذربايجان

گروه دوستي پارلماني اسرائيل ـ آذربايجان متشكل از ۹ نماينده پارلماني مشهور و بسيار بانفوذ در فضاي اجتماعي ـ سياسي جامعه اسرائيل هستند.

يهوديان آذربايجاني الاصل در اروپا و آمريكا و ديگر كشورها

كميته دولتي امور آذربايجاني هاي دنيا

اين كميته در اصل نقش پوشش قانوني دهنده به ارتباطات صهيونيست ها و سازمان ها و لابي هاي صهيونيستي با عوامل يهودي خود در آذربايجان و همينطور عادي سازي آمد و شد عوامل يهودي خود به عنوان آذربايجاني به آذربايجان را بر عهده دارد چرا كه در غير اين صورت اتهامات زيادي از جانب مسلمانان و ديگر محافل ضد يهودي و ضد صهيونيستي متوجه دولت آذربايجان مي گرديد لذا با اين كار ضريب آسيب پذيري مناسبات دولت آذربايجان با رژيم صهيونيستي كاهش يافته و اساس مقبولي براي توجيه اين مناسبات را بوجود مي آورد.

نكته قابل تامل اينكه تاكنون دولت آذربايجان از انجام كارهاي تبليغاتي بر روي اين امر خودداري كرده و به نوعي سياست انتظار را در پيش گرفته است . گويا هنوز نگراني هاي جدي در ارتباط با واكنش هاي پيراموني دارد نكته قابل تامل ديگر كه در اين رابطه وجود دارد اينكه دقيقا در آستانه شكل گيري اين فرآيند اقداماتي در ارتباط با جنبش به اصطلاح بيداري آذربايجان جنوبي در باكو آغاز گرديد.

سناريويي بنام موسوي و اخراج او از اين كشور به دليل عدم امكان اعطاي پناهندگي به او استارت خورد. مسئله تحويل او به ايران و يا ارتباطات او با نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي ايران چنان پرحجم به فضاي تبليغاتي جامعه تزريق گرديد كه توجه عموم را به خود جلب كرد. شايد اين اقدام را بتوان به نوعي فريب ما (ايران ) و منحرف كردن توجه ما از موضوع مهم تري كه در اصل به مثابه تحولي بزرگ در فرآيند مناسبات دو كشور بود به حساب آورد.

اسرائيل با توجه به نزديكي آذربايجان به ايران نگاهي استراتژيك به توسعه حوزه نفوذ خود در جمهوري آذربايجان داشته و اين امر را با برنامه اي دقيق و فارغ از تبليغات در حال پيشبرد دارد

ناظم ابراهيم اف رئيس كميته آذربايجاني هاي دنيا در راس يك هيئت ۲۰ نفره راهي اسرائيل شده و با تعدادي از وزرا و شخصيت هاي رده بالاي رژيم صهيونيستي ديدار كرده و بدين ترتيب اهميت اين اقدام و موضع رسمي دولت باكو را در قبال عادي سازي رابطه با رژيم صهيونيستي به نمايش مي گذارد

آذربايجان براي رژيم صهيونيستي از جهات بسيار داراي اهميت بالايي است . اين كشور مهمترين شريك تجاري اين رژيم در قفقاز و يك منطقه فوق العاده استراتژيك در كنار مرزهاي جمهوري اسلامي ايران به حساب مي آيد; فلذا انتظارات بسياري نيز از آن دارد


کد مطلب: 183

آدرس مطلب :
https://www.ccsi.ir/fa/article/183/نگاه-استراتژيك-رژیم-صهیونیستی-جمهوري-آذربايجان

قفقاز
  https://www.ccsi.ir