کد مطلب : 23285
تاجیکستان به سیستم واحد دفاع هوایی با روسیه می پیوندد
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۲۰
تاجیکستان به سیستم واحد دفاع هوایی با روسیه می پیوندد
رییس جمهوری تاجیکستان سازشنامه پیوستن کشورش به سیستم واحد دفاع هوایی با روسیه را امضا کرد.
به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه آسیا پلوس، امامعلی رحمان با امضای این سازشنامه به وزرات دفاع کشورش دستورداده است که زمینه پیوستن تاجیکستان به سیستم واحد دفاع هوایی با روسیه را که بخشی از برنامه دفاع هوایی منطقه آسیای مرکزی و کشورهای عضو جامعه همسود است، فراهم سازد.
هدف از این اقدام بهبود مقابله با هر نوع تحرکات دشمن فرضی برای ورود به حریم هوایی تاجیکستان عنوان شده است.
به دلیل فاصله زیاد میان تاجیکستان و روسیه تصمیم گرفته شده است که سیستم دفاع هوایی مشترک میان دوشنبه و مسکو به عنوان بخشی از برنامه دفاع هوایی منطقه آسیای مرکزی و کشورهای عضو جامعه همسود فعال شود.
هماهنگی میان سیستم جدید با ژنرال سرگئی سوراویکین فرمانده نیروی هوا فضای روسیه خواهد بود. مدت اعتباراین سازشنامه 5 سال است و طرف ها درپایان این مدت درباره تمدید آن تصمیم خواهند گرفت.
این درحالی است که درتاجیکستان پایگاه نظامی 201 ارتش روسیه به عنوان بزرگترین مرکز نیروی زمینی این کشور در خارج مستقر است که اعتبار حضور آن تا سال 2042 تمدید شده است
 
 
Share/Save/Bookmark