کد مطلب : 22013
استقرار سیستم اس – 300 روسیه در تاجیکستان
دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۴
استقرار سیستم اس – 300 روسیه در تاجیکستان
نخستین سیستم دفاع ضد موشکی روسیه موسوم یه س – 300 برای استقراربه پایگاه نظامی 201 ارتش روسیه درتاجیکستان منتقل شد.
به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازاسپوتنیک، این مطلب را مرکز فرماندهی حوزه نظامی مرکزی روسیه که پایگاه  نظامی 201 مستقر در تاجیکستان وابسته به این فرماندهی می باشد، اعلام کرده است.
این نخستین سیستم دفاع ضد موشکی روسیه است که در پایگاه نظامی 201 درقلمرو تاجیکستان و200 کیلومتر دورتراز مرز با افغانستن مستقرمی شود.
هدف ازاستقرار این سیستم ضد موشکی درتاجیکستان حراست از پایگاه نظامی 201 ارتش روسیه، تقویت دفاع ضد هوایی کشورهای عضو سازمان  پیمان امنیت جمعی درآسیای مرکزی و کمک به نیروهای مسلح تاحیکستان عنوان شده است.
پیش از این سیستم دفاع ضد موشکی اس – 300 روسیه درقلمرو قزاقستان مستقرشده بود. پایگاه نظامی 201 ارتش روسیه درتاجیکستان بزرگترین مرکز نظامی این کشور درخارج از قلمروی روسیه است که واحدهای آن در شهرهای دوشنبه و باخترمستقر شده اند.
گفته می شود که تعداد نظامیان روسی دراین پایگاه  نزدیک به 7 هزارنفرمی باشد.
استقرار سیستم دفاع ضد موشکی اس – 300  روسیه  در تاجیکستان همزمان  با  برگزاری رزمایش  نظامی نیروهای مسلح تاجیکستان و 5 کشور دیگرعضوسازمان پیمان امنیت جمعی درنزدیکی مرز مشترک این کشور با افغانستان انجام می شود.
 
 
Share/Save/Bookmark