کد مطلب : 20132
سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان از دستگیری یک ایرانی به اتهام جاسوسی نظامی خبر داد
جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۱۲
سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان از دستگیری یک ایرانی به اتهام جاسوسی نظامی خبر داد
”سرویس امنیت دولتی” جمهوری آذربایجان از دستگیری یک جاسوس خارجی به نام ” بهرام حسن زاده” فرزند نصرت به اتهام جاسوسی نظامی در جمهوری آذربایجان خبر داد.
به گزارش مرکز فرهنگی قفقاز ، پایگاه اینترنتی “سرویس امنیت دولتی” جمهوری آذربایجان بدون ذکر نام کشور متبوع ” بهرام حسن زاده ”، خبر داد: ”در عملیات مشترک این سرویس و “نیروی مرزبانی دولتی” جمهوری آذربایجان ، “بهرام حسن زاده” به هنگام ورود غیرقانونی به خاک جمهوری آذربایجان دستگیر شد.”
” سرویس امنیت دولتی” جمهوری آذربایجان تاکید کرده است: ” اعمال جنایتکارانه بهرام حسن زاده فرزند نصرت در جاسوسی به دستور سرویس ویژه خارجی و ضد منافع دولتی جمهوری آذربایجان و دستیابی اش به اسرار دولتی و جذب شهروندان جمهوری آذربایجان در این راستا، بررسی و اثبات شده است. ”
اداره کل بازجویی “سرویس امنیت دولتی” جمهوری آذربایجان بهرام حسن زاده را براساس ماده ۲۷۶ قانون کیفری این کشور به اتهام جاسوسی و بر اساس بند ۱ ماده ۳۱۸ همین قانون به اتهام عبور غیرقانونی از مرز، تحت پیگرد قرار داد و با حکم دادگاه برای او حکم بازداشت قطعی صادر شد.
در این خبر افزوده شده است: ” همچنین مشخص شده است که بهرام حسن زاده، شهروند خارجی ، براساس دستور نیروهای یک سرویس امنیت خارجی ، درباره نیروهای نظامی قوای مسلح (جمهوری ) آذربایجان، مراکز نظامی – استراتژیک مستقر در خاک (جمهوری) آذربایجان و تسلیحات و تجهیزات نظامی و روابط نظامی با کشورهای خارجی و نیز ظرفیت دفاعی و امنیتی دولت (جمهوری) آذربایجان اطلاعات جاسوسی جمع آوری کرده و شهروندان جمهوری آذربایجان را که به مدت طولانی با آنها مناسبات برقرار کرده بود، در مقابل تامین منافع مادی، جذب همکاری با کارکنان سرویس ویژه خارجی کرده است. هم اکنون تحقیقات ادامه دارد.”
Share/Save/Bookmark
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵