کد مطلب : 22112
رییس جمهوری تاجیکستان تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را تعیین کرد
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۰
رییس جمهوری تاجیکستان تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را تعیین کرد
رییس جمهوری تاجیکستان با امضای فرمانی تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را در این کشور تعیین کرد.
به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به  نقل از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان، امامعلی رحمان با امضای فرمانی روز اول ماه مارس سال 2020 را زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان ومجلس ملی ( سنا) و شورهای محلی این کشور تعیین کرد.
دراین فرمان تاکید شده است که انتخابات مجلس نمایندگان ومجلس ملی تاجیکستان همزمان با انتخابات شوراهای ولایتی ، شهری و محلی این کشور  اول ماه مارس سال 2020 برگزار خواهد شد.
براساس این فرمان نخستین نشست  مشترک مجلس نمایندگان ومجلس ملی تاجیکستان روز 27 مارس سال 2020 برگزار می شود و در این جلسه  روسا، معاونان و روسای کمیته های این دو مجلس انتخاب خواهند شد.
 مجلس نمایندگان تاجیکستان 63 کرسی و مجلس ملی 33  کرسی دارد.
 حد نصاب ورود نامزدها به مجلس نمایندگان تاجیکستان براساس آرای 5 در صدی خواهد بود که احزاب  شرکت کننده با این شاخص می توانند یک نامزد را به نهاد قانون گذاری بفرستند.
رای دهی در حوزه های انتخابیه برای  نامزدهای انفرادی و فهرست حزبی براساس برگه انجام  می شود، اما دو سوم ازنمایندگان مجلس ملی با آرای مردم و یک سوم با فرمان رییس جمهوری تاجیکستان منصوب خواهند شد.
بیشتر کرسی های نمایندگی درمجالس تاجیکستان دراختیارحزب حاکم خلق دموکرات قرار دارد
 
 
Share/Save/Bookmark