کد مطلب : 20320
تصویب طرح بودجه دولت تاجیکستان برای سال 2019 در مجلس این کشور
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۰
تصویب طرح بودجه دولت تاجیکستان برای سال 2019 در مجلس این کشور
مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح بودجه دولت این کشور برای سال 2019 را تصویب کرد.
به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازسامانه آسیا پلوس، فیض الدین قهارزاده وزیرمالیه تاجیکستان هنگام ارایه طرح بودجه دولت این کشور برای سال 2019  به مجلس گفته است که حجم عمومی بودجه درسال 2019، 23 میلیارد و773 میلیون سامانی ( معادل دومیلیارد و773 میلیون دلار) خواهد بود.
این شاخص درمقایسه با  بودجه امسال، نزدیک به 500 میلیون دلار بیشتراست.
همچنین برای بخش هزینه ای بودجه حکومت تاجیکستان درسال آینده 24 میلیارد و200 میلیون سامانی درنظرگرفته شده که درمقایسه با بودجه سال 2018 سیزده درصد افزایش نشان می دهد.
بخش درآمدی بودجه دولت این کشورهم برای سال 2019، 24 میلیارد و 643 میلیون سامانی پیش بینی شده که درمقایسه با بودجه امسال هفت ونیم درصد بیشتراست.
گفته می شود که کسری بخشی از بودجه سال آینده از حساب دریافت کمکهای مالی برخی کشورها و نهادهای مالی بین المللی ومنطقه ای وی فروش اموال دولتی جبران خواهد شد. در بودجه دولت تاجیکستان برای سال 2019 مبلغ 4 میلیارد و 100 میلیون سامانی برای بخشهای انرژی و سوخت درنظر گرفته شده است.
همچنین برای بخش آموزش وپرورش 4 میلیارد و400 میلیون سامانی و بهداشت و درمان 1 میلیارد و 700 میلیون سامانی هزینه خواهد شد.
بر اساس این گزارش ، حجم عمومی تولید ناخالص ملی در بودجه سال 2019 دولت تاجیکستان 78 میلیارد و200 میلیون سامانی (معادل 8 میلیارد و300 میلیون دلار) پیش بینی شده است.
مبلغ 1 میلیارد و 200 میلیون سامانی نیز برای بازپرداخت بدهی خارجی تاجیکستان در سال 2019 هزینه خواهد شد.
 
 
Share/Save/Bookmark