کد مطلب : 22805
ساختار دولت ازبکستان بار دیگر تغییر کرد
شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۹
ساختار دولت ازبکستان بار دیگر تغییر کرد
رئیس جمهور ازبکستان با صدور حکمی «اقدامات تکمیلی مبنی بر تکمیل فعالیت کابینه وزرا» را امضا کرد که بر اساس آن ترکیب کابینه دولت دوباره تغییر کرد.
 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، «شوکت میرضیایف» رئیس جمهور ازبکستان با صدور حکمی «اقدامات تکمیلی مبنی بر تکمیل فعالیت کابینه وزرا» را امضا کرد که بنابه آن ترکیب کابینه دولت دوباره تغییر کرد.
بر اساس این حکم، سمت معاون نخست وزیر در امور توسعه اجتماعی؛ مشاور نخست وزیر – رئیس اداره توسعه فن آوری های اطلاع رسانی، مخابرات و فعالیت نوآوری؛ مشاور نخست وزیر – رئیس اداره امور توسعه صنعت و زمینه های پایه ای آن و همچنین روابط تعاونی ایجاد شد.
همچنین دبیرخانه موضوع آموزش، بهداشت، فرهنگ، جوانان، معنویت و سازمان های اجتماعی، حمایت از محله و خانواده تاسیس شد.
بر اساس حکم جدید، در ترکیب کابینه وزرا پست های از جمله سمت‌ معاون نخست وزیر در مسایل آموزش و  بهداشت؛ مشاور نخست وزیر در مسایل توسعه صنعت و روابط تعاونی؛ دبیرخانه مسایل حمایت از محله و خانواده، جوانان، فرهنگ، معنویت و سازمان های اجتماعی؛ دبیرخانه امور آموزش و بهداشت حذف شده است.
طبق این دستور، وظایف جدیدی بر عهده نخست وزیر گذاشته شده است. از جمله نخست وزیر بر امور به کار بردن فن آوری های اطلاع رسانی و دولت الکترونیکی، تامین امنیت اطلاعاتی، توسعه مخابرات، دانش، مطالعات علمی و نوآوری ها مدیریت می‌کند.
گفتنی است، اخیرا در ترکیب دولت جابجایی های مهم صورت گرفته است.    
 رئیس جمهور این کشور «بهزاد موسی اف» را که قبلا سمت رئیس کمیته دولتی مالیات را به عهده داشت، به مقام معاون توسعه اجتماعی نخست وزیر منصوب شد.
رئیس جمهور این کشور همچنین «شیرزاد قودبییف» مشاور خود در امور خدمات دولتی و همکاری با سازمان های محلی را به عنوان رئیس کمیته دولتی مالیات تعیین کرد
 
 
Share/Save/Bookmark