کد مطلب : 22372
انتصابات جدید در تاجیکستان
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۰
انتصابات جدید در تاجیکستان
رییس جمهوری تاجیکستان درادامه  تفییرات کادری دراین کشوربا  صدوراحکام جداگانه یک وزیر، 2 رییس کمیته دولتی و 6رییس نواحی را برکنار کرد.
به گزارش رادیو برون مرزی صدای خراسان ، امام علی رحمان، عزت الله ستار زاده راازسمت وزیرکشاورزی تاجیکستان برکنارودر حکمی امان الله  سلیم زاده را به عنوان وزیر کشاورزی منصوب کرد.
 امامعلی رحمان همچنین دراحکام دیگری  گوهرشراف زاده رییس کمیته  دولتی زبان و اصطلاحات و نعمان عبد الغفارزاده رییس کمیته  دولتی گردشگری تاجیکستان را برکنار کرد.
همچنین 3 معاون وزیرکشاورزی 2 معاون روسای کمیته  دولتی زبان و اصطلاحات و کمیته  دولتی گردشگری تاجیکستان برکنارشدند.
براساس احکام جداگانه رییس جمهور تاجیکستان، روسای نواحی اسفره، اسپیتامن، کوهستان مستچاه، بلجوان و شهرباخترنیزازسمتهای خود برکنارشدند.
 
 
Share/Save/Bookmark