کد مطلب : 18952
قزاقستان نیروی حافظ صلح به لبنان اعزام می کند
سه شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۹
قزاقستان نیروی حافظ صلح به لبنان اعزام می کند
معاون وزیردفاع قزاقستان گفت :ارتش قزاقستان، یک گردان نظامی 120 نفری برای ماموریت حفاظت صلح به لبنان اعزام می کند .
 
به گزارش پایگاه خبری ' آسیای مرکزی ' تالگات مختاراف روز دوشنبه افزود: در حال حاضر کارهای مقدماتی برای اعزام نیروی حافظ صلح قزاقستان به لبنان ادامه دارد .
وی افزود: در پاییز سال 2018 میلادی ،یک گردان متشکل از 120 نفر برای مشارکت درماموریت های حفا ظت صلح به لبنان اعزام خواهیم کرد .
مختار اف ،با اشاره به اینکه قزاقستان پیشتر فقط چند افسر را برای مشارکت در ماموریت های حفاظت صلح اعزام کرده است ، اظهارداشت: این کشور بدلیل نداشتن قانون درباره فعالیت های حفاظت صلح ، گردان نظامی برای این اهداف هرگز اعزام نکرده است .
به گفته وی، در حال حاضر این قانون تصویب شده و کارهای مقدمات برای اعزام نیروی نظامی و همکاری تنگاتنگ با سازمان ملل متحد آغاز شده است .
معاون وزیر امور خارجه قزاقستان همچنین یادآور شد که به لبنان سفر کرده و با محل استقرار نیروی نظامی قزاقستان آشنا شده است و نظامیان قزاقستانی ماموریت های حفاظت صلح در این کشور انجام حواهند داد .
قزاقستان در سال 2003 میلادی نیروی نظامی برای مشارکت در عملیان حفاظت صلح به عراق اعزام کرد و بیش از 290 نظامی این کشور بصورت دوره ای در عراق در ماموریت های حفاظت صلح مشارکت داشتند .
همچنین در قالب عملیات حفاظت صلح و برنامه مبادله تجربه کارشناسان نظامی، قزاقستان از سال 2005 میلادی به 572 دانشجوی آموزشگاه عالی نظامی عراق آموزش داده است.
گروه های نظامی قزاقستان در سال 2015 میلادی در ماموریت های حفاظت صلح سازمان ملل متحد در کشور ساحل غربی و نیز ساحل عاج مشارکت داشتند .


 
 
Share/Save/Bookmark