کد مطلب : 17437
اظهارات نظربایف در خصوص تقویت حوزه علم و فناوری در جهان اسلام
سه شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۴
بنا به گزارش آناتولی در تاریخ 19شهریورماه96، نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در مراسم افتتاحیه نشست دانش و فناوری سران سازمان همکاری های اسلامی در آستانه با اشاره به توانایی این سازمان بر لزوم ایجاد پلتفورمی مانند G20 و پیشرفت کشورهای اسلامی به ویژه در حوزه علم و فن آوری تاکید کرد.
وی در سخنرانی خود در این نشست که در کاخ استقلال آستانه برگزار می شود همچنین اظهار داشت:
جهان اسلام از جانب گروه های تروریستی و افراطی تهدید می شوند. این گروه ها باعث برداشت ها و رویکردهای منفی نسبت به دنیای اسلام می شوند. به ویژه در کشورهای غربی نگرش منفی به مسلمانان ایجاد شده است.
باید در چارچوب سازمان ملل و با گفتگوهای آزاد و سازنده جلوی خشونت در میانمار گرفته شود.
تشکیل یک شوای ویژه برای بررسی موانع موجود در توسعه مدرن کشورهای اسلامی ضروری است. باید صندوق دانش و فناوری سران سازمان همکاری های اسلامی و ایجاد صندوقی برای حمایت از دانش و نوآوری های علمی تاسیس شود.
-فعالیت های علمی در کشورهای اسلامی به شدت ناکافی است. در جهان اسلام که جمعیتی حدود 1.5 میلیارد نفر دارد برای هر یک میلیون نفر تنها 615 پژوهشگر وجود دارد. این رقم بسیار پایین تر از میزان جهانی است.
-جهان اسلام باید اقداماتی را برای رفع این قبیل از موانع توسعه انجام دهند. قزاقستان برنامه هایی را در این حوزه شروع کرده است. می توان یک تشکیلات غیررسمی را در چارچوب نشست دانش و فناوری سران سازمان همکاری های اسلامی ایجاد کرد که وظیفه آن بررسی موضوعات علمی و فناوارانه باشد.
-در همین راستا می توان با 15 عضو پیشگام این سازمان پلتفورمی مانند G20 را تاسیس کرد. ما همچنین باید بتوانیم همکارهای مفیدی با دنیای غرب داشته باشیم.
-اگر دنبال نتایج عینی هستیم باید در کنار همکاری با کشورهای اسلامی بتوانیم وارد گفتگوها و همکاری های سازنده با غرب نیز باشیم. البته تمام این موضوعات و پیشنهادات مطرح شده در سایه صلح و ثبت منطقه ای و جهانی میسر خواهد شد.
 
 
Share/Save/Bookmark