جلسه تودیع دکتر حسینی و معارفه آقای خاشع مدیرعامل جدید بنیاد مطالعات قفقاز به روایت تصویر

18 تير 1399 ساعت 15:45کد مطلب: 22997

آدرس مطلب: http://caucasus.ir/vglhqwni.23niw2yttzfd2.u.html

قفقاز
  http://caucasus.ir