اختصاص 220 میلیون دلاربرای تکمیل ساخت نیروگاه برق آبی راغون

9 آذر 1398 ساعت 10:41


حکومت تاجیکستان برای ادامه تکمیل ساخت نیروگاه برق آبی راغون 220 میلیون دلاراختصاص خواهد داد.
به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازخبرگزاری آسیا پلوس، این درحالی است که دربودجه امسال  نیزبرای برای ادامه تکمیل ساخت نیروگاه برق آبی راغون 220 میلیون دلاراختصاص یافته بود ودرمجموع با جذب وامها وکمکهای مالی این شاخص باید تا آخرسال جاری به 400 میلیون دلاربرسد. توربین نخست نیروگاه برق آبی راغون پس از40 سال از زمان آغازساخت این طرح مهم انرژی تاجیکستان  16 نوامبرسال 2018 به بهره برداری رسید. توربین دوم آن هم درسالروزاستقلال تاجیکستان در روز9 سپتامبرامسال تولید برق را آغازکرد.
نیروگاه راغون با سد خاکی 335 متری وظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق درسال، بزرگترین طرح برق آبی منطقه است.
درصورت بهره برداری ازشش توربین نیروگاه برق آبی راغون هریک با ظرفیت تولید 600 مگاوات برق درسال، تاجیکستان،نه تنها ازمشکل کمبود برق از بین میرود بلکه توان افزایش صادرات برق به خارج را نیز خواهد یافت.
مقامات تاجیکستان پیش بینی کردند که تکمیل ساخت این نیروگاه درسال 2033 به پایان خواهد رسید
 
 


کد مطلب: 22086

آدرس مطلب: http://caucasus.ir/vdch-vni.23ni6dftt2.html

قفقاز
  http://caucasus.ir