تصاویر رژه سربازان روس در سالگرد آزادسازی ولگاگراد

16 بهمن 1396 ساعت 11:40کد مطلب: 18476

آدرس مطلب: http://caucasus.ir/vglepe8z.jh8vfjrbbz9ij.2.html

قفقاز
  http://caucasus.ir