تصاویرجشن هیدرلز تاتارهای کریمه

16 ارديبهشت 1398 ساعت 15:16


شرکت کنندگان در لباس های ملی در زمان برگزاری جشن «هیدرلز»، جشن بهار و باروری در باغچه‌سرا
 


کد مطلب: 21083

آدرس مطلب: http://caucasus.ir/vglc1xqi.2bqs425aasl82.,.html

قفقاز
  http://caucasus.ir