بنیاد مطالعات قفقاز 18 تير 1399 ساعت 15:45 http://caucasus.ir/vglhqwni.23niw2yttzfd2.u.html -------------------------------------------------- عنوان : جلسه تودیع دکتر حسینی و معارفه آقای خاشع مدیرعامل جدید بنیاد مطالعات قفقاز به روایت تصویر -------------------------------------------------- متن :