بنیاد مطالعات قفقاز 17 شهريور 1398 ساعت 9:46 http://caucasus.ir/vdcguu9x.ak9qz4prra.html -------------------------------------------------- عنوان : خام فروشی 75 درصد پنبه تولید شده درتاجیکستان -------------------------------------------------- متن : 75 در صدپنبهتولید شده درتاجیکستان خام فروشی می شود. به دلیل کمبود امکانات فراوریپنبه درتاجیکستان بیش از75 درصد پنبه این کشوربه صورت خامبه خارج صادرمی شود. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازخبرگزاری اوستا، وزارت رشد اثقتصاد وتجارت تاجیکستان اعلام کرده است که طی هفت ماه سال جاری به خارج ازاین کشور به مبلغ 59 میلیون و 800 هزاردلار پنبه صادر شده است که نسبت بهمدت مشابه سال قبل حدود 30 درصد وازنظر مالی 38 میلیون و 700 هزار دلار کاهش داشته است. اقتصاددانان تاجیک می گویند که خام فروشی پنبه این کشوربه خارج موجب می شود که مردم تاجیکستان محصولاتی را که از همین پنبه درخارج تولید و دوباره به بازارداخلی این جمهوری برمی گردد، سه برابر گران ترخریداری کنند. هرچند که مقامات حکومتی سالیان زیادی است که بحث ضرورت کارکرد پنبه درداخل این کشورو تولید محصولات را مطرح می کنند، ولی عملا هیچاقدامی دراینباره انجام نمیدهند. با وجود فراهم بودن زمینه تولید بیش از100 نوع محصول از پنبه، درتاجیکستان به دلیل کمبود کارخانه های بافندگی و تلاش شرکتها برای خام فروشی این مواد سود چندانی به دست نمی آید،زیرا عمده پنبه تاجیکستان به روسیه، چین، ترکیه ، قزاقستان و دیگر کشورها صادرمی شود و محصولات بافندگی آماده از این کشورها از پنبه تاجیکستان دو باره به بازار داخلی این جمهوری برمی گردد که با عوارض گمرکی به قیمت سه برابر بیشتراز ارزش اصلی آن به فروش می رسد.