بنیاد مطالعات قفقاز 14 اسفند 1397 ساعت 13:50 http://caucasus.ir/vdcgt79x.ak9zw4prra.html -------------------------------------------------- عنوان : بیش از40 درصد بدهی خارجی تاجیکستان متعلق به بانک چینی -------------------------------------------------- متن : 1 میلیارد و300 میلیون دلار از مجموع 2 میلیارد و924 میلیون 200 هزار دلار بدهی خارجی تاجیکستان متعلق به بانک واردات و صادرات چین است. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه وزارت مالیه تاجیکستان، این میزان بدهی این کشور به بانک واردات و صادرات چین برابر با 40 درصد از کل بدهی خارجی این کشور است. این درحالی است که در ماه فوریه گذشته فیض الدین قهارزاده وزیرمالیه تاجیکستان در نشست خبری گفته بود که درابتدای سال 2019 بدهی خارجی این کشور به بیش از2.9 میلیارد دلار رسید که معادل 38 ونه دهم درصد تولید ناخالص داخلی است. میزان بدهی خارجی تاجیکستان در سال 2017 به بیش ازدو میلیارد و800 میلیون دلار و درسال 2018 به 2 میلیارد و900 میلیون دلار رسید. از سوی دیگر بدهی ناشی از فروش اوراق بهادار دولتی برای ادامه ساخت نیروگاه برق آبی راغون در بازارهای بین المللی 500 میلیون دلار اعلام شده است. همچنین تاجیکستان به بانک جهانی 300 میلیون دلار، به بانک رشد آسیا 235 میلیون دلار و به بانک رشد اسلامی و صندوق بین المللی پول هم 235 میلیون دلار بدهکاراست. به گفته وزیر مالیه تاجیکستان برای بازپرداخت بدهی خارجی این کشور در سال جاری 224 میلیون دلار اختصاص خواهد یافت. فیض الدین قهارزاده اعلام کرده است که میزان سود سالیالنه بازپرداخت بدهای خارجی تاجیکستان به نهادهای مالی بین المللی و منطقه ای از75 صدم درصد تا 2 درصد ومهلت آن هم از20 تا 40 سال می باشد