بنیاد مطالعات قفقاز 22 فروردين 1398 ساعت 22:08 http://caucasus.ir/vdcdnn0x.yt0zo6a22y.html -------------------------------------------------- عنوان : دیدار وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مسکو وزیران امور خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان هفته آینده در مسکو، پایتخت روسیه با یکدیگر دیدار خواهند کرد -------------------------------------------------- متن : به گزارشافکارنیوز،وزیران امور خارجه جمهوری آذربایجان وارمنستانهفته آینده در مسکو، پایتختروسیهبا یکدیگر دیدار خواهند کرد. وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان پنج شنبه (۲۲ فروردین) طی بیانیه ای اعلام کرد که اِلمار محمد یاروف،وزیر خارجهآذربایجان ۱۵ آوریل (۲۶ فروردین) با زُهراب مناتسکانیان، همتای ارمنی درروسیهدیدار و گفت وگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آذرتاگ جمهوری آذربایجان، قرار است سرگئی لاوروفوزیر امور خارجه روسیهنیز در این دیدار شرکت کند. پیشتروزیر خارجهآذربایجان ابراز امیدواری کرده بود که با همتای ارمنی خود در چارچوب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا دیدار و گفت وگو کند. جمهوری آذربایجان وارمنستاناز سال ۱۹۹۲ گفت وگوهایی را در چارچوب این مجموعه به منظور پایان دادن به درگیری ها در منطقه قره باغ کوهستانی شروع کردند. درگیری ها بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره باغ کوهستانی به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شروع شد. طرف ارمنستانی در اینجنگکه از سال ۱۹۸۸ شروع شد و در سال ۱۹۹۴ به پایان رسید، منطقه قره باغ را به کنترل خود درآورد.