بنیاد مطالعات قفقاز 31 مرداد 1398 ساعت 14:05 http://caucasus.ir/vdcc1eqi.2bqss8laa2.html -------------------------------------------------- عنوان : دیداررئیس جمهور تاجیکستان با دبیر کل سازمان اکو درشهر گلستان -------------------------------------------------- متن : رئیس جمهور تاجیکستان با دبیر کل سازمان اکو درشهر گلستان دیدارکرد. رئیس جمهوری تاجیکستان ، با دبیرکل ایرانی سازمان همکاریهای منطفه ای اقتصادی اکو درشهر گلستان ولایت سغد درشمال تاجیکستان دیدارو گفت و گو کرد. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسانبه نقل از خبرگزاری دولتی خاور،دردیدارامامعلی رحمان و هادی سلیمان پور راجع به همکاری های تاجیکستان با سازمان اکو دربخشهای مختلف بحث و تبادل نظر شد. طرفها دراین دیدار همچنین طرحهای منطقه ای رشد همکاریها در بخشهای اقتصاد و تجارت، حمل و نقل و ترانزیت، صنایع و انرژی، کشاورزی، حفظ محیط زیست و گردشگری را درچارچوب سازمان اکو بررسی شد. دراین دیداردر باره اوضاع فعلی افغانستان و تلاش کشورهای منطقه برای برقراری صلح و امنیت دراین کشوربحث و تبادل نظرشد. امامعلی رحمان و هادی سلیمان پوربرضروت رفع موانع همکاری کشورهای عضو سازمان همکاریهای منطفه ای اقتصادی اکو و آسان سازی روند حمل و نقل و ترانزیت کالا میان کشورهای منطقه تاکید