بنیاد مطالعات قفقاز 17 فروردين 1399 ساعت 15:45 http://caucasus.ir/vdcb80b5.rhb58piuur.html -------------------------------------------------- عنوان : تاسیس فراکسیون حزب حاکم در پارلمان تاجیکستان -------------------------------------------------- متن : نمایندگان حزب حاکم خلق دموکرات در مجلس جدید قانون گذاری تاجیکستان فراکسیون پارلمانی این حزب را تاسیس کردند. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از خبرگزاری دولتی خاور، حزب خلق دموکرات که در مجلس جدید قانون گذاری تاجیکستان اکثریت مطلق 63 کرسی نمایندگی را برعهده دارد در نشستی بخت آور سفرزاده را به عنوان رییس فراکسیون خود در پارلمان انتخاب کرد. همچنین گلبهار نذیری، خیرالدین عثمان زاده و سعادت شاه مترابیان به سمت های معاونان رییس فراکسیون حزب خلق دموکرات در پارلمان تاجیکستان انتخاب شده اند. عبد الجبارعزیزی معاون اول رییس این حزب هدف از تاسیس فراکسیون حزب خلق دموکرات تاجیکستان درمجلس جدید قانون گذاری را ایجاد زمینه ای برای موضع گیری های واحد درباره مسایل مهم سیاسی و اجتماعی وحمایت از برنامه های حکومت این جمهوری عنوان کرده است. ریاست حزب خلق دموکرات تاجیکستان برعهده امامعلی رحمان رییس جمهوری این کشور است.