بنیاد مطالعات قفقاز 2 تير 1399 ساعت 13:02 http://caucasus.ir/vdcamonu.49nue15kk4.html -------------------------------------------------- عنوان : واردات به تاجیکستان دو برابر صادرات -------------------------------------------------- متن : بنا بر اعلام وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در پنج ماهنخست امسال واردات این کشور بیش از دو برابر صادرات آن بوده است. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه اوستا، مقامات وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفته اند کهاین کشور در پنج ماه نخست امسال به مبلغ 598 میلیون و 400 هزار دلار صادرات و یک میلیارد و 273 میلیون و 500 هزار دلار واردات داشته است. مقصد عمدهصادرات این کشور طی این مدت سوییس، ترکیه، قزاقستان، ازبکستان و افغانستان بوده است. بر این اساس از تاجیکستان به طور عمده آلومینیوم اولیه، مواد خام معدنی، فلزات گران بها، میوه های خشک و الیاف پنبه به کشورهای خارجی صادر شده است. در پنج ماه نخست امسالصادرات محصولات تاجیکستان به سوییس به بیش از 303 میلیون دلار رسیده است. در این مدت روسیه با بیش از 420میلیون دلار مبادلات تجاریبزرگ ترین شریک تجاری تاجیکستان باقی مانده است. همچنین در این مدت میزان واردات تاجیکستان از روسیه 31.9درصد، قزاقستان 24.7درصد و چین 13.7درصد راتشکیل کرده است.